Izdelava OPPN-jev

Za dano situacijo pripravimo Občinski podrobni prostorski načrt-OPPN. Po želji prevzamemo tudi celotno vodenje postopka ter koordinacijo med posameznimi akterji.

Reference