Individualni projekti

Vsaki stranki, ki se odloči za individualni projekt, nudimo izdelavo projektne dokumentacije po spodaj naštetih fazah:

- Idejna zasnova (IDZ)

- Idejni projekt (IDP)

- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

- Projekt za izvedbo (PZI)

- Projekt izvedenih del (PID)

- Projekt obratovanja in vzdrževanja (POV)

- Elaborati:

      gradbena fizika

      načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

      zasnova požarne varnosti

      zaščita pred hrupom v stavbah

      

                  

Reference